Επικοινωνία

ΟΔΟΣ ΔΑ8, Ο.Τ. 48Α, ΒΙ.ΠΕ.Θ. , Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: (+30) 2310 518413

Κωδικός plus Google  : MQVP+R9P Echedoro.