Δοχεία Μελιού

Δοχείο συλλογής και μεταφοράς μελιού 27kgr

Δοχείο μελιού 3kgr

Δοχείο συλλογής και μεταφοράς μελιού 27kgr


Κυλινδρικό δοχείο μελιού  500gr, 1Kgr.